☰ menu
Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop een van ons met U is omgegaan, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met ons. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt U zich richten tot www.klachtenloketparamedici.nl