☰ menu
Vergoedingen en tarieven

Dieettherapie wordt in 2021/2022 vanuit de basisverzekering vergoed voor 3 uur per jaar. Nadat dit is verbruikt vergoeden zorgverzekeraars vanuit de aanvullende polissen vaak ook nog extra uren. Per zorgverzekeraar is de vergoeding verschillend, dit kunt u nakijken of navragen.

Ook zonder verwijsbrief kunt u een afspraak maken. Sinds september 2011 is de diŽtist 'direct toegankelijk'. Echter niet elke verzekeraar vergoedt de behandeling zonder verwijsbriefje.
Tarieven worden jaarlijks door de zorgverzekeraars vastgesteld en kunnen verschillen.

Voedingsadviezen en dieettherapie bestaat uit meer dan alleen het contact met de diŽtist. Ook het maken van berekeningen of het op papier stellen van een voedingsadvies en het mondeling of schriftelijk contact met de huisarts maakt deel uit van de behandeltijd en wordt in rekening gebracht.

Een afspraak welke niet 24 uur van te voren is afgezegd wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en komt dus voor uw eigen rekening.