☰ menu
Demeter

Biologische voeding en BD Voeding

Uitgangspunt is dat goede, gezonde voeding bepalend is voor de kwaliteit van leven van zowel de mens als van de aarde.

Biologische (Eko merk) voeding is zonder kunstmest verbouwd en vrij van bestrijdingsmiddelen. De aarde wordt met mest levend gehouden. De planten moeten zonder kunstmest meer moeite doen om de voeding uit de aarde op te nemen. Juist daardoor worden ze sterker en krijgen ze meer weerstand. Deze kwaliteit werkt door in de mens, werkt vitaliserend.
Omdat er geen kunstmest wordt gebruikt groeien de biologische gewassen langzamer en de biologische boer geeft zijn producten wat meer tijd om te rijpen. Meestal hebben biologische producten ook daardoor meer smaak en zijn ze steviger.
Op www.skal.nl zijn ook de regels te vinden waaraan de biologische veehouderij zich heeft te houden. Er worden tal van regels gesteld aan voer, weidegang en uitloop, huisvesting, herkomst en gezondheidszorg voor de dieren in de biologische veeteelt.

De Biologisch Dynamisch (Demeter merk) werkende boer gaat nog een stap verder. Hij probeert in zijn bedrijf een samenwerking tot stand te brengen tussen de aarde, de plant, het dier en de mens als ware zij organen in een levend organisme. Men noemt hetgeen dan kan ontstaan ook wel de bedrijfsindividualiteit. De boer heeft daarvoor diverse middelen tot zijn beschikking.

  • Hij kan een speciaal op zijn bedrijf gericht landschap beheer doorvoeren. Doelbewust plaats bieden aan vogels, kikkers en padden en insecten door middel van struiken, bomen en waterpartijen.
  • De boer kan leren rekening te houden met de stand van de sterren en planeten. De kosmos wordt gezien als een bron van krachten, die vormend en stimulerend op de aarde en alles wat op aarde leeft inwerkt.
  • De boer kan de groei en rijping van de planten ondersteunen met speciaal ontwikkelde preparaten. Preparaten kun je zien als een soort homeopathische middelen ter ondersteuning van de plant. Deze preparaten kun je zelf maken op de boerderij maar ook bestellen bij de Vereniging voor Biologisch- Dynamische Landbouw en Voeding (zie www.bdvereniging.nl).
  • De boer kan op een speciale manier met zijn mest omgaan door middel van composteren en daarbij gebruik maken van bepaalde preparaten. Met name de koe krijgt binnen de biologisch dynamische landbouw een zeer bijzondere plaats toebedeeld. De koe heeft een geweldige stofwisseling, produceert daarmee de mooiste mest. Voorwaarde is wel dat hij dan zijn horens mag behouden. De horens zijn in staat krachten te bundelen en te behouden voor de koe.
  • Ook het gericht vormgeven van het sociale- en economische leven rond de boerderij kan onderdeel uitmaken van het Biologisch Dynamische gedachtegoed. Denk aan zorgboerderijen en de groenteabonnement- systemen.

Literatuur:
Dynamisch Perspectief: nieuwsblad van de BD Vereniging.
Vruchtbare Landbouw op Biologisch- Dynamische Grondslag Rudolf Steiner Werken en Voordrachten Uitgeverij Vrij Geestesleven
Publicaties Louis Bolk Onderzoeksinstituut in Driebergen zie www.louisbolkinstituut.nl