Oriėntatiecursus Voeding en Antroposofie 2018

Oriėntatiecursus Voeding en Antroposofie
Een cursus bestemt voor diėtisten.
Het betreft een kennismaking met antroposofische gezichtspunten van voeding, mensbeeld, landbouw en onderzoek.

De cursus omvat de volgende onderdelen:
• Het 3-ledig mensbeeld als mogelijke ingang voor therapie.
• De driegeleding in de plant en werkzaamheid.
• Een kennismaking met de fenomenologie als methode om waar te nemen.
• Het 4-ledig mensbeeld.
• Betekenis van granen in de voeding (theorie en praktijk)
• De rol van zintuigen. (zowel theoretisch als praktisch)
• De betekenis van de biologisch-dynamische landbouw.
• Onderzoek: hoe en waar vindt (kwaliteits)onderzoek van landbouwgewassen plaats?

De lunches zijn een wezenlijk onderdeel van de dag en ter voorbereiding zal de deelnemers gevraagd worden voor de tweede dag van te voren thuis iets te bereiden.

Literatuur ter bestudering wordt zoveel mogelijk vooraf aangegeven en is meegerekend in de studiebelasting.

Data: voorjaar 2019
Aantal deelnemers: minimaal: 8.
Tijd: 9.00 -17.00 uur
Locatie: Helicon, Socrateslaan 22a, 3707 GL Zeist

Kosten: 350 euro (incl. lunch, koffie en thee), voor 2 dagen

Accreditatie: accreditatie is toegekend door St. ADAP (20 punten).

Inlichtingen: Tessa Bonnema tessabonnema@gmail.com