☰ menu
NVDA

De Nederlandse Vereniging van DiŽtisten werkzaam vanuit de Antroposofie

NIEUWS De opleiding 'diŽtist werkend vanuit antroposofische inzichten' is vormgegeven, voor informatie zie rubriek 'Cursussen en Opleiding'

In 2020 is de diŽtist wederom opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per jaar. Het eigen risico is hierop van toepassing.
Na de declaratie vanuit de basisverzekering te hebben opgebruikt is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar vanuit de aanvullende polis ook nog begeleiding vergoedt (per zorgverzekeraar heel verschillend), kijk uw polis hierop na. Kijk verder onder het kopje 'vergoedingen en tarieven'.

DiŽtisten aangesloten bij de NVDA hebben een opleiding HBO Voeding en Dietetiek en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Daarnaast hebben ze zich gespecialiseerd in de antroposofische geesteswetenschap, waardoor een eigentijdse spirituele benadering van gezondheid, ziekte en voeding wordt ontwikkeld.
De NVDA ondersteunt haar leden door middel van gezamenlijke studie, visitaties en intercollegiale toetsing. De NVDA is een erkend netwerk binnen de Nederlandse Vereniging van DiŽtisten (NVD).
De NVDA is lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) en neemt deel aan het gezamenlijke overleg met de andere antroposofische beroepsverenigingen en aan de Interdisciplinaire Klachten en bemiddelingscommissie voor de antroposofische zorgaanbieders.

Waar vind U een antroposofisch werkend diŽtist?
De meeste diŽtisten zijn werkzaam binnen een therapeuticum of gezondheidscentrum. Sommigen hebben een zelfstandige vestiging. Namen en adressen zijn te vinden onder het kopje `Wie zijn wij`.

contact:
secretariaat - Judy van den Berg - tel. 071 5765882
e-mail: secretariaat@antroposofischedietisten.nlMunt
Landbouw